Բոլոր իրավաբանները Ճապոնիայի առցանց. Խոշորագույն իրավական պորտալը փաստաբանների.


Ժառանգական Իրավունք


Ինչպես գույքը (գույքի) հետագայում բաշխվում են ըստ գերակայությանը (հրաման) մասին օրենքի ժառանգության և շարքերը օրինական ժառանգներին. Ինչը նշանակում է փաստացի տիրապետման կամ գույքի կառավարման նշանակում է եւ, որպես ժառանգություն ստացվել այդ առիթով. Ժամկետը ընդունելուց պետք է ստացվել, եւ որո ՞ նք են ժամկետի չպահպանելու հետ-անքները Այս կայքը ստեղծվել է Եվրոպական Միության աջակցությամբ կազմակերպել և Միավորված Ազգերի Կազմակերպության զարգացման ծրագրիԴրա բովանդակությունը բացառիկ ընկերություն իրավաբանական օգնության և ոչ մի կերպ չի արտահայտում իր տեսակետը Եվրոպական Միության կամ Միավորված Ազգերի Կազմակերպության զարգացման ծրագրի.