Բոլոր իրավաբանները Ճապոնիայի առցանց. Խոշորագույն իրավական պորտալը փաստաբանների.


պարզեցված համակարգ է մաքսային ձևակերպման փաստաթղթերի: մաքսային


ինչպիսիք են թերթեր

ինչ վերաբերում է այն փաստաթղթերիամսագրեր. որոնք բերվում են մի քանի ներկրողների. բայց համատեղ շրջանակներում մեկ փոխադրման պայմանագրի.

բրոշյուրներ և այլն

վերմակ հայտարարություն կարող է անել. պայմանով. որ ընդհանուր մաքսային արժեքը յուրաքանչյուր ներմուծողի չի գերազանցում իեն.