Բոլոր իրավաբանները Ճապոնիայի առցանց. Խոշորագույն իրավական պորտալը փաստաբանների.


Վարորդական իրավունքի Ճապոնիայի ստանալ վարորդական իրավունք


Արտասահմանյան լիցենզիա կարող է վերափոխվել է ճապոնական լիցենզիա Որքան երկար է տեւումմիջազգային վարորդական վկայականը.

վավեր Ովքեր պահանջում են լիցենզիայի ճապոնական վարորդ. Ով է պարտավոր հանձնել քննությունը.